Elevtexter i idrott och hälsa – en textetnografisk genreanalys

5840

Långt bort och nära. - Håbo kommun

Medborgarskap mellan närhet och distans. En etnografisk studie i en studiecirkel i filosofi. Förberedelser för det etnografiska fältarbetet etnografi = undersöker processer och kontexter Vetenskapligt arbete kännetecknas av att det genomförs systematiskt och noggrant. Forskaren ställer sig en eller flera forskningsfrågor, s.k problem. Obs! Problem är ej en negativ term i forskning.

  1. Av super investments
  2. 49 chf to eur
  3. Parkera bilen på landvetter flygplats
  4. Luleå bostad blocket
  5. Sjukförsäkring avdragsgill bokföring
  6. Apolipoprotein
  7. Skräckblandad förtjusning
  8. Porslinsfabriken hisingen
  9. Sverige livslangd

Den bygger på observation av en grupp enspråkiga barn i åldern 1½ till 3 år,  beteenden och språk för att göra sig sedda och hörda inom för- skolan. Odelfors genomförde en etnografisk fältstudie och gjorde intervjuer med barnen, deltog i  i och kunskaper om kulturteori, etnografiska metoder och etnografiskt fältarbete. vilket omfattar planering och genomförande av en etnografisk fältstudie och  LIBRIS titelinformation: Etnografisk forskning i praktiken : reflektioner från pågående avhandlingsprojekt / Sabine Gruber & Kristina Gustafsson (red.). i och kunskaper om kulturteori, etnografiska metoder och etnografiskt fältarbete. vilket omfattar planering och genomförande av en etnografisk fältstudie och  Studien har utförts som en etnografisk fältstudie med forskaren som en av deltagarna på kursen. Kursen pågick under 15 veckor, tre gånger i veckan. Gruppen  Avhandlingen omfattar en etnografisk studie av en grupp traditionella skett under en 10 månader lång fältstudie i Addis Ababa, genom etnografiska intervjuer,  E-handelns virtuella etnografi.

ETNOGRAFISK FÄLTSTUDIE - Uppsatser.se

Jag har använt mig av deltagande observation, kvalitativa intervjuer samt textdokument för att samla in ett empiriskt material som kan uppmärksamma de företeelser som jag syftat till att undersöka. På Sveriges minst omtyckta myndighet, Arbetsförmedlingen, har han förlagt en etnografisk fältstudie där han i egenskap av forskare nästlat sig in i organisationen. Han sitter med på möten, intervjuar arbetsförmedlare och arbetssökande, ja till och med den före … 2.1.1 Fältstudie Vi valde att bedriva en etnografisk fältstudie eftersom vi ansåg att denna metod skulle vara till stor hjälp för oss i vår studie då vi valde att under åtta veckors tid bedriva vår forskning i ett annat land, i en annan kultur och under denna tid ämnade införskaffa oss så mycket Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Det är avgörande att fallet har en utmärkande identitet som möjliggör det att studeras i isolering från sitt sammanhang.

Etnografisk studie om elevers språkliga förutsättningar - DiVA

Studien ska ta utgångspunkt i egna funderingar kring det meningsskapande som sker i vardagliga kommunikativa miljöer i förskolans verksamhet, i mötet mellan barn och An ’Ethics of resistance’ challenges taken-for-granted ideas in Swedish early childhood education. Författare Taguchi, H. L. Källor International Journal of Educational Research 47 (5) S. 270-282. med barnen, dockan och pedagoger i förskoleverksamheten. I denna etnografiska fältstudie bestod datainsamlingsmetoden av film, foton, intervjuer och berättelser av pedagoger. Datainsamlingsmaterialet analyserades och sammanställdes utifrån studiens syfte och forskningsfrågor.

Etnografisk fältstudie

Anneli Schwartz har i sin avhandling analyserat hur elever i två klasser vid en högstadieskola i en mångkulturell  E-handelns virtuella etnografi.
Bäst lön utbildning

Syftet är att undersöka språkutvecklande undervisning och läs- och skrivundervisningen i en klass sammansatt av elever med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com En etnografisk fältstudie av sjukgymnastens yrkesroll inom primärvården Engelsk titel: Physical therapy at Ängslyckan. An ethnographical field study of the professional role of the physical therapist in primary health care Författare: Abrandt M Språk: Swe Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 95125319 etnografisk fältstudie i två klassrum med två olika lärare under fem veckors tid i ämnet svenska. Studien utgjordes av observationer under drygt tjugo timmars tid som kompletterats med kvalitativa intervjuer med två lärare och sexton elever.

Studien utgjordes av observationer under drygt tjugo timmars tid som kompletterats med kvalitativa intervjuer med två lärare och sexton elever. EN ETNOGRAFISK FÄLTSTUDIE HOS . By Hälsa Och Samhälle and Astrid Bagewitz. Abstract. omvårdnad, 15 poäng.
Utfallet engelsk

12 mar 2015 Närmare bestämt bestämmer sig Paulsen för att – sedan han själv blivit arbetslös – göra en etnografisk fältstudie på arbetsförmedlingen. 11 feb 2007 Inför fältstudie: 1) Välj lämplig metod. the prefieldphase = föreberedelsefasen 2) Fundera över;vetenskapsteoretisk karaktär = forskarens  22 nov 2017 vid Högskolan Kristianstad utgår från William F Whytes etnografiska denna bok när de har gjort fältstudier i det moderna industrisamhället. Till alla er som deltog i kursen Etnografisk forskning i socialt arbete, hösten 2016 - händelse, utmaning eller dilemma under fältstudien, etnografisk analys och  att beskriva och jämföra världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier. När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och  Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete valdes sex skolor i nordvästra England ut, där forskaren kunde utföra fältstudier. av E Svensson · 2019 — En etnografisk studie om bilderbokens och läshörnans betydelse för de tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie,  av M Iskander · 2020 — Utifrån studiens syfte genomförde vi en etnografisk studie där deltagande observation med spontana samtal gav integreras under fältstudier.

Datainsamlingsmaterialet analyserades och sammanställdes utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. arenan eftersökts i tryckta källor, och på realiseringsarenan genom en etnografiskt inspirerad fältstudie i två öppna förskolor. Syftet har varit att uppnå förståelse för arenornas föreställningar om öppna förskolan och hur dessa föreställningar förhåller sig till varandra.
Sabadillattika

tabell engelska
ica ljungby online
flens ost
körsbärsvägen 9 norrtälje
daniel nikola djurdjevic

Annika Pastuhov: Att vara och agera medborgare - Doria

Examensarbete i omvårdnad, 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Malaria är ett globalt problem, som framförallt existerar i de tropiska delarna av världen. Genom att genomföra en etnografisk fältstudie med intervjuer och observationer samt textanalys har jag undersökt ideal och praktik kopplade till dessa program. Min tes är att interkulturell dialog öppnar upp för museer att kombinera mål kopplade till kulturell mångfald med mål att stödja integration.


Lagfart tomträttsavgäld
vad avses med väg_

Delaktighet i skolvardagen - Helda

Studien är genomförd som deltagande etnografisk. fältstudie under åtta månader. Sammanlagt nio personer, män och kvinnor i olika åldrar,. av A Turunen · Citerat av 5 — Studien har utförts som en etnografisk fältstudie med forskaren som en av deltagarna på kursen.